Khuyến mại tháng 10, in ảnh tặng ảnh

ảnh gương

Loa loa loa, in ảnh Ngọc Hưng tặng 1 ảnh để bàn cùng chất liệu cho Quý khách đặt phóng ảnh với các loại ảnh ép gỗ, ảnh ép gỗ cán mica, ảnh pha lê
+ cỡ 40×60 tặng ảnh 13×18
+ cỡ 50×75 tặng ảnh 15×21
+ cỡ 60×90 tặng ảnh 20×30
Thời gian áp dụng từ: 11/10/2016 đến 31/10/2016
Còn rất nhiều khuyến mại Quý khách xin mời liên hệ:
+ số HOT LINE 0988.807.490